Om våra tjänster
Era språk- och textproblem är vår utmaning och vi söker lösningar anpassade till era behov och önskemål.
Texter och annat material tas emot och levereras på det sätt och i det format ni önskar.


Kvaliteten på de levererade tjänsterna är, liksom överenskomna tidsramar, av största betydelse.
Arbetet sker i nära samarbete med er för att säkerställa att det önskade budskapet verkligen blir tydligt för läsaren.
Vi lämnar självklart garanti på samtliga tjänster och ett uppdrag är inte slutfört förrän ni är nöjd.


Översättning
Wording kan erbjuda översättning både från svenska till engelska och från engelska till svenska.
Vi översätter de flesta förekommande texter och dokument såsom
t ex brev, rapporter, utredningar, artiklar, broschyrer, instruktioner och texter till hemsidor.


Wording har en bred allmän språkkompetens. Engelska är det mest ordrika språket i världen med ca 490 000 ord och ytterligare
300 000 tekniska termer.
Det är därför viktigt att anlita översättare med språklig specialkompetens för ämnesspecifika texter.
Vår specialitet är naturvetenskapligt fackspråk inom ämnesområden som t ex biologi, kemi, ekologi, natur och naturvård, miljö och miljövård samt skogsbruk och jordbruk.


Korrekturläsning/språkgranskning
Wording erbjuder korrekturläsning och/eller språkgranskning av svenska och engelska texter.


Korrekturläsning innebär rättning av tryckfel, stavfel, interpunktion och grammatik och garanterar att texten är tekniskt korrekt. Språkgranskning innefattar genomgång av ordval, uttryck,
meningsbyggnad, textbyggnad och även innehåll, vilket medför att texten blir tydlig, koncis och språkligt riktig.
I de flesta fall ger en kombination av korrekturläsning och språkgranskning det bästa slutresultatet.


Textframställning
Wording kan framställa de texter och dokument som ni behöver på svenska och engelska.
Det kan vara t ex utformning av formella brev eller texten i en rapport, informationsbroschyr eller annons.
Vi kan också erbjuda infogning av bilder och annat illustrationsmaterial i texterna.


Litteraturgranskning
Wording kan erbjuda genomgång och sammanfattning av specificerade svenska och/eller engelska publikationer enligt era önskemål. Ni kan också erhålla kontinuerlig bevakning av
specifika ämnesområden i svenska och/eller engelska publikationer. Genomgång och bevakning kan även omfatta information på internet.


Rådgivning
Wording vill vara en resurs för er och erbjuder därför, när ni så önskar, personlig rådgivning och stöd i språkfrågor och textframställning. Det kan gälla en kort fråga men också mer
kontinuerligt stöd vid t ex rapportskrivning.


© Wording - Swedish-English Language Services | Nedre Krokfors 44, SE-790 15 Sundborn, Sweden
Tfn: +46 23 315 20 | Cell: +46 70 294 60 50 | E-post: info@wording.se