Om Wording
Wording Swedish-English Language Services har funnits sedan år 2000. Företaget drivs av mig, Anita Lundmark, som är fil. kand. med svensk högskoleexamen i biologi med kemisk och ekologisk inriktning.

Jag har specialiserat mig inom skog och skogsbruk genom att under ett tiotal år arbeta med forskning och undervisning inom Skogsfakulteten vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, Garpenberg och Uppsala. Jag har därigenom skaffat mig mångårig erfarenhet av textframställning, litteraturgranskning och publicering på engelska och svenska.


Tack vare mycket goda språkkunskaper har jag dessutom, efter utbildning vid The English Language Centre i Brighton och Hove, England samt vid Folkuniversitetet i Umeå, erhållit högsta betyg i Cambridge Certificate of Proficiency in English.


Kontakta mig på anita@wording.se


© Wording - Swedish-English Language Services | Nedre Krokfors 44, SE-790 15 Sundborn, Sweden
Tfn: +46 23 315 20 | Cell: +46 70 294 60 50 | E-post: info@wording.se